Bydelsplaner

Bydelsplan 2017 – Hvad kan gøre Amager Øst til en (endnu) bedre bydel?

I løbet af sensommer og efterår 2016 har vi samlet input til bydelsplan 2017-20 ved en lang række borgermøder, aktiviteter og events. Tak til alle borgere der har bidraget med forslag og gode idéer. Den færdige bydelsplan blev vedtaget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation den 12. oktober 2017.

Læs den samlede bydelsplan her: Bydelsplan for Amager Øst 2017

Bilag til bydelsplanen: 

Samlet oversigt over borgerinput

Lokaludvalgets arbejdsplan 2017-18

 

Pixi-udgave

Her kan du læse en pixi-udgave af Bydelsplan 2017 (klik på billedet):

Bydelsplan Amager

Hvad er en bydelsplan

Hvert 4. år udarbejder lokaludvalget bydelsplan i samarbejde med borgere, eksterne partnere og Københavns Kommune. Bydelsplanerne kan ses som lokaludvalgenes visioner for de respektive bydele. I de efterfølgende fire år arbejder lokaludvalget på at få visionerne gennemført.

Bydelsplanerne har to hovedformål:

  • At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
  • At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan.

 

Tidligere bydelsplaner

Bydelsplan 2013

Hent den samlede bydelsplan for Amager Øst 2013. (pdf, 4,9 Mb)

Du kan også se en pixi-udgave af bydelsplanen her.

Bydelsplaner Amager

Pixibog om projekt Prøvestien

Pixibog Prøvestien forside

 

Bydelsplan 2010
Den første bydelsplan for Amager Øst bydel blev til i 2010. Hent Bydelsplan 2010 her (ca. 20 Mb)